gototopgototop
TURINYS Spausdinti
Pratarmė                                                       3

AUŠRA NR. 6 (46)                                               5
   Pamoko, padrąsina, įpareigoja                               7
   Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR                          12
   Eksperimentai                                              23
   Veidrodis ar snukis kreivas?                               28
   Kaltininkai aiškūs                                         34
   Žinios                                                     37

AUŠRA NR. 7 (47)                                              43
   Prie Kryžių kalno                                          45
   Paskutinis birželis (eilės)                                47
   Kultūrinis palikimas                                       48
   Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR                          50
   Kieno kreivas veidrodis?                                   64
   SOS! SOS! SOS!                                             72
   Žinios                                                     78

AUŠRA NR. 8 (48)                                              83
   Ką turime daryti?                                          85
   Laisvės — tiktai valstybei                                 88
   Erškėčiams žydint                                          91
   Belgrado konferencijai                                    103
   SOS! SOS! SOS! V. Petkaus suėmimas ir krata               109
   Supažindiname su kai kuriais atimtais dokumentais         111
   Žinios                                                    123

AUŠRA NR. 9 (49)                                             127
   "Aušros" naujametinis žodis                               129
   Kokių ganytojų reikia Lietuvai?                           130
   Iš Lietuvos jaunimo sąjūdžių istorijos                    134
   Suniekintas mokslas                                       145
   Lietuviai ir žydai (Atviras laiškas Tomui Venclovai)      149
   "Žalgirio" pergalės ir KGB rūpesčiai                      154
   SOS! SOS! SOS! Balio Gajausko byla                        161
   TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumui (Jurgutienės...)    162
   Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
   Pirmininkui Drg. A. Barkauskui
                            166

AUŠRA NR. 10 (50)                                            167
   Istorinė Lietuvos reikšmė                                 169
   Ant laisvės aukuro                                        180
   Vienybės ir viešumo!                                      182
   Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas                 184
   SOS! SOS! SOS!                                            190
   Žinios                                                    197

Vardų rodyklė                                                205